Iaido

Shudokai - Odense Iaido Klub 

Iaido er en traditionel japansk kampkunst, der trænes med sværd. Iaido trænes gennem fastlagte bevægelsesforløb (kata) mod en imaginær partner og bygger på en realistisk sværdkamp, sådan som den kom til udtryk i 1600'tallets Japan. Siden udvikledes den så i fredstid til et øvelsessystem, hvor forståelsen af sværdet, koncentration og kropsbeherskelse udvikles for også at forme ens karakter og personlighed.

I træningen gælder det om at opøve sig præcist og hurtigt til at kunne lave trække-, skære-, støde- og slagbevægelser med sværdet. Målet med træningen er at gøre krop, sjæl og sværd til en enhed.

OBS:

Er du interesseret i at træne Iaido så kontakt Afdelingsformand Torben Pedersen tlf: 29911748

 
Odense Sportscentrum | Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C.  | Tlf.: 66118898 | info@odensesportscentrum.dk