Refusion

Aktive medlemmer der yder en indsats for OSC/eller repræsenterer OSC, kan søge om refusion af udlæg til træningsarrangementer o. lign. hos støtteforeningen. Der er fastlagt følgende perioder for udlæg og frister for ansøgninger som følger:

 

Udlægsperiode Ansøgningsfrist
01.01 – 31.03 10.05
01.04 – 30.06 10.08
01.07 – 30.09 10.11
01.10 – 31.12 10.02
Odense Sportscentrum | Thorslundsvej 2B, 5000 Odense C.  | Tlf.: 66118898 | info@odensesportscentrum.dk